Articles and news

Vad är skillnaden mellan Logistik och transport?

många av dagens branscher är relaterade till eller påverkas av varuförflyttningen från punkt A till punkt B. Om vi ska ta återförsäljare, till exempel, Transport-och logistikbranschen spelar en nyckelroll i deras framgång. Trots detta använder många de två termerna omväxlande utan att förstå skillnaden mellan transport och logistikhantering.

även om både Logistik och transport är avgörande för att distribuera material och produkter, hanterar de olika saker. Transport handlar om varuförflyttning, medan Logistik hanterar leveranskedjan för transport från tillverkaren till slutanvändaren.

och medan båda arbetar med att få produkter och tjänster från en plats till en annan, hanterar logistics lagringsintegration, katalogisering, hantering, förpackning och transport. Med andra ord är transport en delmängd av Logistik och omfattar endast förflyttning av produkter från en plats till en annan.

Vad Är Logistikhantering?

Management logistics är att erhålla, producera och distribuera material och produkter i rätt kvaliteter och kvantiteter till slutanvändaren. Logistik handlar om att hantera och genomföra förfaranden för effektiv lagring och transport. Tjänster och relaterad information från källan till konsumenten kommer att skickas via olika kanaler för att uppfylla alla kunders krav.

dessutom, till skillnad från dina typiska transporttjänster, kommer din logistikchef och projektledare att behöva ta itu med andra frågor när det gäller förpackning, dokumentation, Lagring, försäkring, föreskrifter etc. särskilt när det gäller omvänd logistik. Dessutom handlar Logistik om skadehantering, riskreducering, drifthantering, leverantörer, partners, livscykelhantering, lagerhantering och så vidare.

vad går in i ett effektivt Logistikhanteringsprogram?

det finns många saker som går in i ett framgångsrikt logistikhanteringssystem. Bland dessa kan vi inkludera saker som:

 • planering-korrekt planering är viktigt i ett logistikhanteringssystem. Det handlar om allt från produkter, Infrastruktur, fordon och logistikverksamhet, och hur alla kommer att fungera sömlöst tillsammans.
 • Automation – artificiell intelligens (AI) och automatisering förändrar logistiklandskapet till det bättre. Optimering via automatisering spelar en viktig roll för att öka effektiviteten i varje transportföretag, oavsett storlek eller specialisering.
 • lagerhantering – logistik handlar också om lagerhantering. Dessa typer av logistikverksamhet är beroende av typen av varor samt logistikchefen som hanterar verksamheten.
 • analys, återkoppling och korrekt mätning – för att ett logistiknätverk ska fungera effektivt måste det optimeras regelbundet. När nya strategier används säkerställer korrekt analys en positiv effekt.
 • att hålla jämna steg med de senaste trenderna – logistikhantering utvecklas ständigt, med state-of-the-art teknik och innovativa metoder som införs regelbundet. Att hålla jämna steg med dessa trender och genomföra dem där det är lämpligt kommer att se till att du kommer att förbli konkurrenskraftiga på marknaden.

Vad är transporttjänster?

transportindustrin ansvarar för förflyttning av varor, tjänster, människor och djur från en plats till konsumtionspunkten. Transport handlar om olika transportsätt som väg, järnväg, luft, hav, kabel eller rörledning. Dessutom behöver effektiv transport ständig analys när det gäller de bästa leveransvägarna, billigare förpackningar och säkerheten för varor i transit.

när du planerar en leveransprocess kommer transportmetoden alltid att få betydande övervägande. Du måste bestämma kostnader, den tid det tar att få leveransen till slutanvändaren, varans storlek och vikt och deras värde.

när ny teknik och metoder utvecklas och förbättras har det skett en enorm omvandling inom transport-och logistikbranschen. Dessa har gjort det möjligt för företag att övervaka flödet och resurserna i realtid, vilket ger ökad transparens över flera punkter.

i en sådan konkurrenskraftig distributions-och transportindustri är det absolut nödvändigt att produkter och information rör sig effektivt och på ett kostnadseffektivt sätt. I takt med att Logistik-och leveranskedjehanteringssystemen förbättras kommer fördelarna omedelbart att synas i form av lägre transportkostnader, optimerade leveranser och bättre kundservicehanteringssystem.

hur Logistik och transport fungerar tillsammans

Logistik representerar hjärnan bakom hela operationen, medan transport är muskeln som ser igenom den. De måste arbeta nära varandra för att maximera effektiviteten och sänka kostnaderna.

ta till exempel ett transportföretag som verkar över hela landet. Det skulle vara i sitt bästa intresse att se till att dess lastbilsförare konsekvent kör de mest effektiva vägarna dagligen. När man tar hänsyn till olika överväganden som trafik, vägstängningar,väder etc., detta kan bli ganska komplicerat. Genom att utforma modeller som använder den mest aktuella informationen som möjligt kommer det att göra det möjligt för Distributionscentra att nästan alltid skicka sina förare på de mest effektiva rutterna.

hur tekniken spelar in

som vi sa kräver Logistik en rättvis planering, medan transport är sättet att omsätta det i praktiken. Som sådan, de i logistik handlar om ytterligare saker som:

 • förpackning
 • Containerisering – livscykelhantering
 • Lagring – lagerhantering
 • dokumentation
 • försäkring
 • minska risker och utgifter
 • importera och exportera föreskrifter
 • Frakt skadehantering
 • Välj rätt LTL – Fraktklass för respektive försändelse-frakthantering
 • arbeta med andra i leveranskedjan
 • hävstångspartners och leverantörer

det är av den anledningen att projektledaren för transportföretag, stora eller stora företag, är ansvarig för små, kommer att behöva använda transportation management software (TMS) som bäst passar deras behov. Det är också fördelaktigt att arbeta tillsammans med en expertleverantör som inte bara kan förse dem med den programvaran utan också med integrerade tjänster som hanterar andra logistikområden som dokumentation, redovisning, fordringar samt skapa anpassade inkommande frakthanteringsprogram.

snarare än att behöva ta itu med alla små detaljer om både Logistik och transporthantering, kan dina logistikchefer bättre fokusera sin uppmärksamhet på resultat och strategi för ytterligare optimering. När du har en pålitlig partner som kan hjälpa dig med dina dagliga processer, kommer allt att gå smidigare och i snabbare takt.

med Logistics Titans får du tillgång till den bästa mjukvaran på marknaden samt ett team att matcha. Våra TMS kommer inte bara att ge dig allt du behöver när det gäller funktioner och fördelar, men det är också gratis. Kontakta oss idag för mer information!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.