Articles and news

hur håller vintergröna träd sin grönhet hela vintern?

bladen tar koldioxid från atmosfären och använder solljus som en energikälla för att förvandla CO2 och vatten som tas in av rötterna till glukos för att ge mat till växten; denna process kallas fotosyntes. En kemikalie som kallas klorofyll hjälper till att göra denna process hända och klorofyll är det som ger bladen sin gröna färg.

på vintern är dagarna för korta och det finns lite solljus för effektiv fotosyntes. Bladen är också ganska känsliga och benägna att frostskador, så lövträd väljer att kasta sina löv och förbli vilande fram till våren. Däremot håller vintergröna träd de flesta av sina löv under vintern. De har speciella löv, resistenta mot kyla och fuktförlust. Vissa, som tall och gran, har långa tunna nålar. Andra, som holly, har breda löv med tuffa, vaxartade ytor.

Evergreens kan fortsätta att fotosyntetisera under vintern så länge de får tillräckligt med vatten, men reaktionerna uppträder långsammare vid kallare temperaturer. Men även vintergröna blad är benägna att skada, från väder eller insekter, och kommer att behöva bytas ut över tiden, men trädet gör detta gradvis i intervaller så att träden alltid behåller tillräckligt med löv för att fortsätta att fungera.

Frances Winder, bevaranderådgivare, Woodland Trust

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.