Articles and news

co je školení IPAF a proč si vybrat školení UK Industries

co přesně je školení IPAF?

IPAF je zkratka pro International Powered Access Federation a podporuje efektivní a bezpečné používání powered access po celém světě. Byla založena v roce 1983 a je neziskovou členskou organizací. Zastupuje zájmy uživatelů, distributorů, výrobců a školicích společností a slouží jako fórum pro všechny aktivní ve světě powered access. IPAF hraje důležitou roli při podpoře mnoha bezpečnostních, konstrukčních a zkušebních postupů, které jsou nastaveny v průmyslu s napájeným přístupem. UK Industries jsou poskytovatelem kvality pro školení IPAF a sídlí v Nottinghamu.

IPAF školení vysvětlil

co je IPAF licence?

Licence IPAF je udělena těm, kteří absolvují výcvik IPAF. Po dokončení jsou účastníkům udělena licence Powered Access, známá také jako karta PAL. Tato karta je jedním z nejuznávanějších dokladů o školení a je široce držena pro provozovatele platforem. Platí po dobu 5 let a stanoví kategorie strojů, ve kterých byl obsluha vyškolena. Karta také zobrazuje fotografii a podpis operátorů, které IPAF může při volání ověřit. Členství v IPAF je k dispozici uživatelům platforem, distributorů,výrobců, školicích a půjčoven. Členové obvykle pocházejí z Evropy a Ameriky, ale jsou také přítomni na Dálném východě, na Středním východě a v Tichomoří.
Členské výhody zahrnují;
• možnost ovlivnit rostoucí počet předpisů a právních předpisů, které upravují používání platformy.
* nabízí také bezplatné služby, jako je systém řízení pojištění, specializovaný poradenský servis a obchodní informační služby.
* dále poskytuje přístup k celé řadě praktických informací o komerčně technických a právních aspektech používání platformy.

IPAF Training pal card

IPAF training

operátoři platformy podstoupí IPAF training program, který je certifikován TUV pro potvrzení ISO 18878. Více než 100 000 provozovatelů platforem je každoročně vyškoleno ve více než 600 školicích střediscích. Kurz IPAF má tendenci trvat jeden až dva dny a zahrnuje teorii i praxi.
školení je třeba mít jako součást školení o bezpečnosti a ochraně zdraví, protože ti, kteří nedosáhnou požadované úrovně školení o přístupu k napájení, odpovídají za selhání jedné z pěti kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.

Proč používat UK Industries pro školení IPAF?

jsme důvěryhodné a respektované školicí středisko, které nabízí školení IPAF o bezpečném a efektivním využití přístupu z naší Britské lokality v Nottinghamu, pohodlné a centrálně založené centrum. Školení trvá až dva dny a poskytuje veškeré základní školení, aby se ujistil, že vaše společnost je legální a velmi důležité, bezpečné! To vám pomůže vyhnout se zbytečným nákladům a narušení, pokud musí být provoz zastaven kvůli vysoké úrovni nehod nebo nedodržením zdravotních a bezpečnostních předpisů. Není nic horšího, než vám bylo řečeno, že nemůžete pokračovat ve svém podnikání, takže nedovolte, aby se vám to stalo.
zavolejte nám pro více informací o tom, jak vám a vaší společnosti můžeme pomoci být v bezpečí a nadále efektivně fungovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.